Công ty, Doanh nghiệp Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Thuộc Đắk Nông doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông" tại Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ - Quảng Cáo Abc

Mã số thuế: 6400412383

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-10-2019

Địa chỉ: Tổ dân phố 10, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Bình Giang Đắk Nông

Mã số thuế: 6400386630

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 03-04-2018

Địa chỉ: Thôn 11A, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Nhân Phúc

Mã số thuế: 6400385644

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2018

Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, Xã Nam Xuân , Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Vũ Anh Tú

Mã số thuế: 6400385637

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-03-2018

Địa chỉ: Thôn Ja Rá, Xã Nâm Nung, Huyện Krông Nô, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Môt Thành Viên Mạnh Quỳnh Quảng Tân

Mã số thuế: 6400376343

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-10-2017

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Quảng Tân, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vĩnh Nghi 79

Mã số thuế: 6400375420

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-09-2017

Địa chỉ: Số 402, Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Ea T-Ling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Thương Đắk Nông

Mã số thuế: 6400375075

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-09-2017

Địa chỉ: Bon Điêng Đu, Xã Đăk Ngo, Huyện Tuy Đức, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Thành Long Đắk Nông

Mã số thuế: 6400374610

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 22-08-2017

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Đắk Wer, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hữu Phước Đắk Nông

Mã số thuế: 6400373783

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 08-08-2017

Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Kiến Đức, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Điện Lanh Viễn Thông Thiên Trường

Mã số thuế: 6400373303

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Thôn Thanh Tâm, Xã Ea Pô, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện Tử Viễn Thông Mr Hoàng

Mã số thuế: 6400373293

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Nam Dong, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Viễn Thông Công Nguyện

Mã số thuế: 6400373310

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm, Xã Đắk Wil, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Viễn Thông Quốc Khánh 8686

Mã số thuế: 6400373328

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Drông, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Phước Chiến

Mã số thuế: 6400373254

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-08-2017

Địa chỉ: Thôn Hòa Phong, Xã Đắk Sắk, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoài Trang Đắk Nông

Mã số thuế: 6400373261

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 01-08-2017

Địa chỉ: Thôn Tân Bình, Xã Đắk Ru, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Đức Căn Đắk Nông

Mã số thuế: 6400372758

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 24-07-2017

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Sin, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Văn Khanh Đắk Nông

Mã số thuế: 6400372733

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 21-07-2017

Địa chỉ: Thôn Quảng Thuận, Xã Nghĩa Thắng, Huyện Đắk R'Lấp, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Trung Huyền

Mã số thuế: 6400372613

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 19-07-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Mtv Quang Lộc

Mã số thuế: 6400372370

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 12-07-2017

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Nâm N Jang, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sim Số 686

Mã số thuế: 6400371151

Tỉnh/Thành phố: Đắk Nông

Ngày thành lập: 22-06-2017

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk Lao, Huyện Đắk Mil, Tỉnh Đắk Nông