Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác Thuộc Cà Mau doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Cà Mau


Hợp tác xã dịch vụ vận tải Thủy Bộ Vạn Thành

Mã số thuế: 2001244228

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 06-06-2016

Địa chỉ: 168, Khóm 1 - Phường Tân Thành - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Phú Thuận

Mã số thuế: 2001241851

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 20-04-2016

Địa chỉ: 14/2, Lý Thường Kiệt - Phường 6 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Hợp Tác Xã Thành Công

Mã số thuế: 2001234766

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 08-03-2016

Địa chỉ: 50, Phan Bội Châu, Khóm 3 - Phường 7 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Tạ Minh Anh

Mã số thuế: 2000288511-039

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5459 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Quách Mến

Mã số thuế: 2000288511-038

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5469 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Nguyễn Thị Cúc

Mã số thuế: 2000288511-037

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 8387 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Lý Xỉnh

Mã số thuế: 2000288511-036

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5321 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Nguyễn Thanh Nhàn

Mã số thuế: 2000288511-035

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5491 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Huỳnh Ngọc Nhung

Mã số thuế: 2000288511-034

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5422 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Trần Hoàng Linh

Mã số thuế: 2000288511-033

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5394 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Nguyễn ánh Nguyệt

Mã số thuế: 2000288511-032

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5413 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Nguyễn Trường Lắm

Mã số thuế: 2000288511-031

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5452 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Trần Quốc Lâm

Mã số thuế: 2000288511-030

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5268 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Huỳnh Thanh Bình

Mã số thuế: 2000288511-042

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5169 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Nguyễn Hoàng Hận

Mã số thuế: 2000288511-041

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5469 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Võ Thành Thiện

Mã số thuế: 2000288511-040

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5447 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Trương Minh Nghĩa

Mã số thuế: 2000288511-029

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5381 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Trương Minh Nghĩa

Mã số thuế: 2000288511-028

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5454 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Tạ Tú Cầm

Mã số thuế: 2000288511-027

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5353 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau


Châu Thông

Mã số thuế: 2000288511-026

Tỉnh/Thành phố: Cà Mau

Ngày thành lập: 18-10-2011

Địa chỉ: HTX MH - 5396 - Thành phố Cà Mau - Cà Mau