Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác Thuộc Sơn La doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Sơn La


Hợp tác xã dịch vụ - thương mại Thương Tuyên

Mã số thuế: 5500423806

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 10-05-2011

Địa chỉ: Bản Hua Tát - Xã Mường Giàng - Huyện Quỳnh Nhai - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Hồng Thắm

Mã số thuế: 5500408910

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14-09-2010

Địa chỉ: Tiểu khu 11 - Thị trấn Thuận Châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Anh Thái

Mã số thuế: 5500407836

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 20-08-2010

Địa chỉ: Bản Chiềng Tè, thị trấn ít Ong - Huyện Mường La - Sơn La


Công ty cổ phần thương mại Song Anh

Mã số thuế: 5500395796

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 16-04-2010

Địa chỉ: Nam Tiến - Huyện Thuận Châu - Sơn La


Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật Thiên Anh

Mã số thuế: 5500386311

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 06-01-2010

Địa chỉ: Bản Nà Ngùa - TP. Sơn La - Sơn La


Công ty cổ phần thương mại Hanh Hương

Mã số thuế: 5500381049

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 22-09-2009

Địa chỉ: Tiểu khu I, thị trấn Thuận châu - Huyện Thuận Châu - Sơn La


Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Lê Quang

Mã số thuế: 5500380599

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 16-09-2009

Địa chỉ: Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương - Huyện Sông Mã - Sơn La


Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ thương mại Hằng Giang

Mã số thuế: 5500368288

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 03-06-2009

Địa chỉ: Số 20, tiểu khu 12, thị trấn Mộc châu - Huyện Mộc Châu - Sơn La


Công ty TNHH thương mại vận tải Hồng Trang

Mã số thuế: 5500363875

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 29-04-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 2, thị trấn ít ong - Huyện Mường La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Doanh Anh

Mã số thuế: 5500349341

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 23-02-2009

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn ít Ong - Huyện Mường La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Thuý Sỹ

Mã số thuế: 5500331979

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 14-11-2008

Địa chỉ: Số 50, tổ 8, phường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La


Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Hà Phát

Mã số thuế: 5500314412

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 10-06-2008

Địa chỉ: Tiểu khu 4, thị trấn hát lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Hồng Lĩnh

Mã số thuế: 5500308338

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 28-04-2008

Địa chỉ: 74, đường Thanh Niên, phường Tô Hiệu - TP. Sơn La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Thương Mại Tự Cường

Mã số thuế: 5500143830

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 31-10-2007

Địa chỉ: Số 25 Tiểu khu 1 chiềng sinh - TP. Sơn La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Hải Anh

Mã số thuế: 5500282270

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05-04-2007

Địa chỉ: Đường nguyễn Lương Bằng, tổ 3, phường Quyết thắng - TP. Sơn La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Kiên én

Mã số thuế: 5500272579

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12-07-2006

Địa chỉ: Số nhà 08A, tổ 8, phường Chiềng Lề - TP. Sơn La - Sơn La


Công ty Cổ phần Vận tải Minh Châu

Mã số thuế: 5500260661

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 17-02-2006

Địa chỉ: Tiểu khu 15 - Huyện Mai Sơn - Sơn La


Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Sao Mai

Mã số thuế: 5500221574

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 22-12-2004

Địa chỉ: Số 50 tổ 11 - Đường Trần Đăng Ninh - Phường Quyết Tâm - TP. Sơn La - Sơn La


Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hà

Mã số thuế: 5500217666

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 05-08-2004

Địa chỉ: Tiểu khu 19 thị trấn Hát Lót - Huyện Mai Sơn - Sơn La


Công Ty Liên doanh vận chuyển hành khách sơn la

Mã số thuế: 5500207379

Tỉnh/Thành phố: Sơn La

Ngày thành lập: 12-07-2002

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Quyết Thắng - TP. Sơn La - Sơn La