Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Công ty TNHH tổng hợp Đại Lợi

Mã số thuế: 2801431989

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-09-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Sỹ Lợi, thôn Phúc Thịnh, xã Cẩm Phú - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Công ty TNHH Phương Gia Trang

Mã số thuế: 2801413411

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: Lê Xuân Khách,Khu 1, Phúc Tam, Phúc Do - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại Giang Anh

Mã số thuế: 2801284780

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-02-2009

Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Minh Nghĩa

Mã số thuế: 2800341355

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 03-12-2007

Địa chỉ: Thôn Xăm - Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải Tiến Cường

Mã số thuế: 2800887105

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-11-2005

Địa chỉ: Thôn Dương Huệ, xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải Tuấn Anh

Mã số thuế: 2800849780

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-07-2005

Địa chỉ: Xóm Tô Cẩm Bình - Huyện Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá