Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Minh Nga

Mã số thuế: 2801070228

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-09-2010

Địa chỉ: Xóm Lợi - Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Chi Nhánh Thanh Hoá � Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Minh Hải

Mã số thuế: 0102518312-001

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-05-2010

Địa chỉ: Thôn Đức Thắng - Xã Đông Quang - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thái An

Mã số thuế: 2801524993

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-01-2010

Địa chỉ: Nhà ông Lê Ngọc Nam, thôn Tân Chính - Xã Đông Nam - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Công ty TNHH Tuấn Tiên

Mã số thuế: 2801520011

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-01-2010

Địa chỉ: Đội 2 - Xã Đông Xuân - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Hùng

Mã số thuế: 2800940969

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-02-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Cường, Đội 7 - Xã Đông Anh - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Nguyên

Mã số thuế: 2801264008

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-01-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Ngọc Sử, thôn Cầu Liêm - Xã Đông Nam - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Gia Hoa

Mã số thuế: 2800806593

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-01-2008

Địa chỉ: Xóm Bắc- Xã Đông Hưng - Huyện Đông Sơn - Thanh Hoá