Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Chính Tuyển

Mã số thuế: 2801413436

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-07-2009

Địa chỉ: SN 35 Tiểu khu 3 - Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Thành Hoa

Mã số thuế: 2801409503

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-07-2009

Địa chỉ: Nhà ông Mai Sỹ Thành, xóm 1, xã Nga Liên - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công ty cổ phần vận tải san lấp Thanh Sơn

Mã số thuế: 2801390651

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-05-2009

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Minh Phụng, xóm 5, xã Nga Thanh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Phú Thịnh

Mã số thuế: 2800635690

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-03-2009

Địa chỉ: Xóm 5, xã Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại và vận tải Phú Thịnh

Mã số thuế: 2801309989

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-03-2009

Địa chỉ: Xã Nga Tân - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hùng

Mã số thuế: 2801162327

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-07-2008

Địa chỉ: Xóm 6- Xã Nga Thanh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải - Thương Mại - Du Lịch Mai Nhâm

Mã số thuế: 2801124850

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-01-2008

Địa chỉ: Số nhà 22 tiểu khu 3 - Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công ty TNHH Tân Mỹ

Mã số thuế: 2801104597

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-12-2007

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Hợp tác xã vận tải Vân Phương

Mã số thuế: 2801088063

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-12-2007

Địa chỉ: Xóm 7 - Xã Nga Tiến - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tuấn Minh

Mã số thuế: 2801080057

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-12-2007

Địa chỉ: Nhà ông Thiệu Văn Công, xóm 1 - Xã Nga Thanh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tiến Tiến

Mã số thuế: 2801074021

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-10-2007

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Huy Tâm, đội 5 - Xã Nga Yên - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá


Công ty TNHH Hảo Phụng

Mã số thuế: 2800860777

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 12-09-2005

Địa chỉ: ông Phụng - Xóm 5 Nga Thanh - Huyện Nga Sơn - Thanh Hoá