Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hương Thoa

Mã số thuế: 2801447315

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-11-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Duy Thoa, thôn Xuân Sơn - Xã Thúy Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Tây Lam Kinh

Mã số thuế: 2801366994

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-05-2009

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Khắc Dục, thôn Thọ Phú - Xã Kiên Thọ - Huyện Ngọc Lặc - Thanh Hoá