Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Như Thanh - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Yên Lạc

Mã số thuế: 2801902758

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-10-2012

Địa chỉ: Thôn ba cồn - Xã Yên Lạc - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Công ty TNHH Tuấn Dũng

Mã số thuế: 2801332917

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-04-2009

Địa chỉ: Nhà ông Mai Văn Dũng, Thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Cao Bá

Mã số thuế: 2801139222

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-03-2008

Địa chỉ: Thôn Cầu Máng - Xã Hải Vân - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


HTX dịch vụ vận tải - Xây dựng - Mộc dân dụng - Quang Huy

Mã số thuế: 2801137507

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-03-2008

Địa chỉ: Thôn Xuân Hưng - Xã Xuân Khang - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Chi

Mã số thuế: 2800762931

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-12-2007

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đức Luân, khu phố Bến Sung 2 - Thị trấn Bến Sung - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Hưng Giang

Mã số thuế: 2801039154

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-03-2007

Địa chỉ: Thôn Đông Hơn - Xã Xuân Khang - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


Hợp tác xã dịch vụ sản xuất mía nguyên liệu Hải Long

Mã số thuế: 2800936070

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 05-01-2006

Địa chỉ: Xã Hải Long - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá


HTX dịch vụ tổng hợp Khang Minh

Mã số thuế: 2800816136

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-10-2004

Địa chỉ: Xã Xuân Khang - Huyện Như Thanh - Thanh Hoá