Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Thu Trang

Mã số thuế: 2800310357

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-09-2010

Địa chỉ: Phố Cung - Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Công ty TNHH Lực Tuyết

Mã số thuế: 2801430382

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-09-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Xuân Lực, thôn Ngọc Diêm 2, xã Quảng Chính - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Công ty cổ phần vận tải, xây dựng và thương mại Nam Dương

Mã số thuế: 2801419156

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-08-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Thế Sơn, thôn Yên Phú, xã Quảng Yên - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Công ty TNHH xây dựng và thương mại Gia Khánh

Mã số thuế: 2801261455

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-01-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Độ, thôn Phượng Vĩ, xã Quảng Lĩnh - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Công ty TNHH dịch vụ thương mại vật tư máy công nghiệp và vận tải du lịch Thành Nam

Mã số thuế: 2801162380

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-07-2008

Địa chỉ: Kim 7 - 500 Xã Quảng Phú - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá


Công ty TNHH Chung Thêm

Mã số thuế: 2801029999

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 11-01-2007

Địa chỉ: Thôn 10 - Xã Quảng Cát - Huyện Quảng Xương - Thanh Hoá