Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


HTX DVKD NN&VT Thành Tân

Mã số thuế: 2801451569

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 18-11-2009

Địa chỉ: Đồng Phú - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại và vận tải Văn Phúc

Mã số thuế: 2801076727

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-11-2007

Địa chỉ: 37 Khu 1 - TT Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty cổ phần Hoàng Vân

Mã số thuế: 2801076597

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 07-11-2007

Địa chỉ: Thôn phố Cát - Xã Thành Vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


HTX vận tải trồng mía

Mã số thuế: 2800938078

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-01-2006

Địa chỉ: Thành Tâm - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Quách văn Yến

Mã số thuế: 2800936673

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-01-2006

Địa chỉ: Vân Du - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Nguyễn Văn Hậu

Mã số thuế: 2800936874

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-01-2006

Địa chỉ: Thành Vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Quách Văn Thiện

Mã số thuế: 2800921099

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-12-2005

Địa chỉ: Ngọc Trạo Ngọc Trạo - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Nguyễn văn Long

Mã số thuế: 2800919854

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-12-2005

Địa chỉ: Thạch định - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Đinh Văn Quyên

Mã số thuế: 2800916081

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-12-2005

Địa chỉ: Thành Yên - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Hoàng Văn Hải

Mã số thuế: 2800915320

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-12-2005

Địa chỉ: Khu 5 Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty cổ phần mía đường Thanh Hoá

Mã số thuế: 2800773267

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-11-2003

Địa chỉ: Thị trấn Vân Du - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


HTX dịch vụ KD vận tải Hợp Phong

Mã số thuế: 2800773210

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-11-2003

Địa chỉ: Thôn Phố Cát- Xã Thành Vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


HTX dịch vụ KD vận tải hành khách du lịch Kim Tân

Mã số thuế: 2800723788

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-02-2003

Địa chỉ: Khu 6- Thị trấn Kim Tân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá


Công ty mía đường Thanh hoá

Mã số thuế: 2800100014

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-08-1998

Địa chỉ: Thành vân - Huyện Thạch Thành - Thanh Hoá