Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân vật liệu xây dựng Ngọc Hà

Mã số thuế: 2800866627

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-09-2010

Địa chỉ: Xóm 1 - Xã Thiệu Thịnh - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Tùng Chung

Mã số thuế: 2801290505

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-03-2009

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Hưng, xóm 2 xã Thiệu Viên - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải hành khách ánh Nho

Mã số thuế: 2801092849

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-12-2007

Địa chỉ: Tiểu khu 9 - TT Vạn Hà - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Thành Đạt

Mã số thuế: 2801088289

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-12-2007

Địa chỉ: Nhà ông Lê Thiêm Đạt, xóm 8 - Xã Thiệu Đô - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Công ty cổ phần xe khách Thiệu Hoá

Mã số thuế: 2801074053

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 17-10-2007

Địa chỉ: Xóm 8 - Xã Thiệu Đô - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Tùng Lâm

Mã số thuế: 2801068726

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 20-08-2007

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Đình Lâm, thôn 5 - Xã Thiệu Trung - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân Thương Thuyết

Mã số thuế: 2800959550

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-03-2006

Địa chỉ: Thôn Xuân Quan 2 - Xã Thiệu Công - Huyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá