Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vân Tải Hiếu Liên

Mã số thuế: 2801576342

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 25-06-2010

Địa chỉ: Nhà bà Nguyễn Thị Thu Liên, xóm 2, thôn Minh Thành - Xã Xuân Bái - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Ngọc Sơn

Mã số thuế: 2801530404

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-02-2010

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Dũng, thôn Minh Thành 2 - Xã Xuân Bái - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thoan Nụ

Mã số thuế: 2801485279

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Nụ, thôn Vân Lộ - Xã Thọ Nguyên - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Tuấn Hương

Mã số thuế: 2801337143

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 15-04-2009

Địa chỉ: Nhà ông Phạm Văn Tuấn, thôn Minh Thành 2 - Xã Xuân Bái - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH dịch vụ thương mại vận tải Tuấn Thắng

Mã số thuế: 2801125501

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-01-2008

Địa chỉ: Xóm 25 - Xã Xuân Tín - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Vận Tải Sơn Thủy

Mã số thuế: 2801075427

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 22-10-2007

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Ngọc Thủy, khu 4 - Thị trấn Thọ Xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH Xuân Kiên

Mã số thuế: 2801073564

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-10-2007

Địa chỉ: K6 TT Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại vận tải Hưng Thịnh

Mã số thuế: 2800939515

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-01-2006

Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH Ngọc Phát

Mã số thuế: 2800825564

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-12-2004

Địa chỉ: Khu 2- Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá


Công Ty Cổ Phần Vận Tải Lam Sơn

Mã số thuế: 2800783681

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-12-2003

Địa chỉ: Tại khu nhà làm việc Công ty CP mía Lam Sơn, khu 6 - Thị trấn Lam Sơn - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá