Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH xây dựng Tuấn Đạt

Mã số thuế: 2801575412

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-06-2010

Địa chỉ: Nhà Ông Đỗ Minh Tuấn Khu 1 - Thị trấn Thường Xuân - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải và phát triển thương mại Thường Xuân

Mã số thuế: 2801414013

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: ông Lê Gia Mậu, Khu 2, TT Thường Xuân - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


hợp Tác Xã Vận Tải Và Dịch Vụ Thương Mại Thường Xuân

Mã số thuế: 2801407785

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 06-07-2009

Địa chỉ: Khu 2 Thị Trấn Thường Xuân - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH Sản Xuất Chế Biến Lâm Sản Thường Xuân

Mã số thuế: 2801308167

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 19-03-2009

Địa chỉ: Nhà ông Hà Văn Khải, thôn Ngọc Sơn, xã Lương Sơn - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH Hiền Xuân

Mã số thuế: 2801023563

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-12-2006

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất - Xã Xuân Dương - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tuấn Mai

Mã số thuế: 2800985536

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-06-2006

Địa chỉ: Khu phố 1- TT Thường Xuân - Huyện Thường Xuân - Thanh Hoá