Công ty, Doanh nghiệp Vận tải đường bộ khác thuộc Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Vận tải đường bộ khác" tại Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Phúc Lộc Gia

Mã số thuế: 2801551570

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-04-2010

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Trọng Tĩnh, thôn Tân Phúc - Xã Tân Trường - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH xây dựng và vận tải Thành Long

Mã số thuế: 2801538065

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-03-2010

Địa chỉ: Nhà ông Trương Thế Hải, thôn Hoà Lâm - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thắng Thúy

Mã số thuế: 2801528395

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 04-02-2010

Địa chỉ: ông Lê Xuân Thắng, Thôn Hồng Phong - Xã Hải Ninh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thắng Quỳnh

Mã số thuế: 2801526285

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 28-01-2010

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Thắng, thôn Ninh Sơn - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Anh Công

Mã số thuế: 2801524143

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-01-2010

Địa chỉ: Nhà ông Văn Huy Thế, thôn Nam Trường - Xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH xây dựng & thương mại Thái Dương

Mã số thuế: 2801519062

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-01-2010

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Hữu Lộc - Xã Trúc Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tổng Hợp Thành Đạt

Mã số thuế: 2801484370

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: SN 134 Đường Quang Trung, Tiểu khu 6 - Thị trấn Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải và dịch vụ thương mại Viết Thanh

Mã số thuế: 2801454295

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-11-2009

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Xuân Hoà - Xã Hải Hòa - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Hùng Anh - Trường Lâm

Mã số thuế: 2801389261

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 27-05-2009

Địa chỉ: Nhà ông Bùi Sỹ Hùng, thôn Nam Trường, xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Tân Tiến

Mã số thuế: 2801375981

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 13-05-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Đình Thu, Thôn Sơn Thượng - Xã Thanh Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Khánh Ly

Mã số thuế: 2801372204

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 08-05-2009

Địa chỉ: Thôn Hữu Lộc, xã Trúc Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH vận tải và trồng cây lâm nghiệp Thu Thanh

Mã số thuế: 2801346860

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 21-04-2009

Địa chỉ: Thôn Liên Trung - Xã Hải Thượng - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thạch Trung

Mã số thuế: 2801332554

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-04-2009

Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, xã Tân Trường - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Chúc Thiện Nhân

Mã số thuế: 2801326060

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 01-04-2009

Địa chỉ: Nhà ông Chúc Kim Sơn, tiểu khu 6, TT Tĩnh Gia - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Doanh nghiệp tư nhân tổng hợp Tiến Đạt

Mã số thuế: 2800345511

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 26-02-2009

Địa chỉ: Nhà ông Lê Bá Tư, thôn 9, xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Chương Dương

Mã số thuế: 2801264738

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 14-01-2009

Địa chỉ: Thôn Hoà Lâm, xã Trường Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Thương Mại Sản Phượng

Mã số thuế: 2801262882

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 09-01-2009

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Sản, thôn Hải Lâm - Xã Mai Lâm - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty TNHH Thượng Hải

Mã số thuế: 2801158391

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 02-07-2008

Địa chỉ: Thôn Cao Bắc - Xã Hải Thượng - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công ty cổ phần Tín Phú

Mã số thuế: 2801143973

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 10-04-2008

Địa chỉ: Thôn Xuân Hoà - Xã Hải Hoà - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá


Công Ty TNHH Lý Thảo

Mã số thuế: 2801130734

Tỉnh/Thành phố: Thanh Hoá

Ngày thành lập: 24-01-2008

Địa chỉ: Nhà ông Lê Văn Lý, thôn Nam Hải - Xã Hải Bình - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hoá