Công ty, Doanh nghiệp Hoạt động kiến trúc thuộc Quận Hải An - Hải Phòng doanh nghiệp 2020


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Doanh nghiệp, Công ty thuộc Ngành nghề "Hoạt động kiến trúc" tại Quận Hải An - Hải Phòng


Công ty cổ phần xây dựng và tư vấn Minh Giang

Mã số thuế: 0201073897

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 18-05-2010

Địa chỉ: Số 38 Phố Hạ Lũng - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng


Công ty cổ phần phát triển công nghệ và dịch vụ tàu thuỷ HDT

Mã số thuế: 0201068449

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-05-2010

Địa chỉ: Số 174 lô 16 mở rộng Trung Hành 5 - Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng