Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty TNHH K Gangnam Style Beauty & Hair Salon

Mã số thuế: 0314132021

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-11-2016

Địa chỉ: 285 Hoàng Diệu - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Fitopia Việt Nam

Mã số thuế: 0314122792

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-11-2016

Địa chỉ: 93 Đường số 45 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tử - Tự Động Hóa Nexttech

Mã số thuế: 0314116950

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-11-2016

Địa chỉ: 103 đường số 45 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ T&t

Mã số thuế: 0314114375

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2016

Địa chỉ: 137/1 Bến Vân Đồn - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Một Thành Viên Pin Studio

Mã số thuế: 0314111582

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-11-2016

Địa chỉ: 61 Đường 41 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sự Kiện Hoa Sen

Mã số thuế: 0314101834

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-11-2016

Địa chỉ: 170/2A Bến Vân Đồn - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Edutainment World

Mã số thuế: 0314103126

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-11-2016

Địa chỉ: 384 đường Hoàng Diệu - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Hằng Beauty Spa

Mã số thuế: 0314099247

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2016

Địa chỉ: 99 Tân Vĩnh - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Tập Đoàn Fintech

Mã số thuế: 0314096239

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-11-2016

Địa chỉ: 384 Hoàng Diệu - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Nghĩa Đoàn

Mã số thuế: 0314095796

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-11-2016

Địa chỉ: 124 Khánh Hội - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Du Lịch Hospi

Mã số thuế: 0314088534

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2016

Địa chỉ: Lầu 1, Phòng 101, Số 124 Khánh Hội - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Panthera

Mã số thuế: 0314089305

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2016

Địa chỉ: S41, Lầu 1, Chung cư H3, Số 384 Hoàng Diệu - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Brossom Vietnam

Mã số thuế: 0314084120

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2016

Địa chỉ: 138 Khánh Hội - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH DịCH Vụ GIảI TRí NAM THàNH

Mã số thuế: 0313983277

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-08-2016

Địa chỉ: 170/28L/8A Bến Vân Đồn - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH THươNG MạI SảN XUấT VIệT SING

Mã số thuế: 0313977202

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-08-2016

Địa chỉ: 212 Khánh Hội - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH SDL

Mã số thuế: 0313964362

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-08-2016

Địa chỉ: Số G5 Đường 30 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH Tư VấN DU HọC HARUKI

Mã số thuế: 0313962809

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2016

Địa chỉ: Phòng 101, Lầu 1, 124 Khánh Hội - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY Cổ PHầN QUốC Tế HOA KIM

Mã số thuế: 0313959718

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-08-2016

Địa chỉ: R36 cư xá Vĩnh Hội, đường Nguyễn Hữu Hào - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH Xã HộI GIáO DụC PHI LợI NHUậN ZERO PLUS

Mã số thuế: 0313957950

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2016

Địa chỉ: 39 Đường 41 - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH PHướC SơN VIệT

Mã số thuế: 0313953201

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-08-2016

Địa chỉ: Số 8 Đường 10C - phường 06 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin