Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Khoa Tuyền

Mã số thuế: 1900591660

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-01-2015

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Kim Thoa

Mã số thuế: 1900464045

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-07-2011

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty TNHH Vàng Bạc Đá Quí Kim Long Đồng Tháp

Mã số thuế: 1400587063-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-04-2011

Địa chỉ: Số 168 ấp thị trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Hòa Bình A

Mã số thuế: 1900416612

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: áâp Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Phòng Giao Dịch Hoà Bình

Mã số thuế: 1900270762-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-12-2007

Địa chỉ: Số 6 Khu Trung Tâm Thương Mại, ấp Thị Trấn A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu