Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Lưu Kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Lưu Kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 12-06-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-006

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-005

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-004

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-03-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty TUNG YUAN INTERNATIONAL CORPORATION

Mã số thuế: 0201174454-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-02-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty G.T INTERNATIONAL ENTERPRISE INC

Mã số thuế: 0201174454-002

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-02-2012

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công ty hữu hạn thương mại XNK Phi Đằng, Bằng Tường, Quảng Tây

Mã số thuế: 0201174454-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-05-2011

Địa chỉ: Xã Lưu kỳ - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin