Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Đại Đồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Đại Đồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty thương mại trách nhiệm hữu hạn PACIFIC & FAR EAST

Mã số thuế: 0200920653-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2009

Địa chỉ: Xã Đại đồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin