Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Thuỷ Sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Thuỷ Sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


Công ty Site Architecture ( S.A.R.L ) - FRANCE

Mã số thuế: 0200831587-001

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 04-09-2008

Địa chỉ: Khu đô thị Quang Minh - Xã Thuỷ sơn - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin