Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Chưa rõ - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Chưa rõ - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Toàn

Mã số thuế: 1900592914

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-01-2015

Địa chỉ: ấp Kế Phòng - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Giống Thủy Sản Hawai

Mã số thuế: 1900591477

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-01-2015

Địa chỉ: ấp 12 - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trang Thanh

Mã số thuế: 1900267255-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-12-2014

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Tân Thành Ii- Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Thành

Mã số thuế: 1900218843-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-11-2014

Địa chỉ: ấp Chùa Phật - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công An Huyện Hòa Bình

Mã số thuế: 1900579254

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-06-2014

Địa chỉ: Quốc lộ 1A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Hợp Tác Xã Sản xuất - Dịch Vụ Nuôi trồng Thủy sản Thuận Phát

Mã số thuế: 1900557243

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-12-2012

Địa chỉ: ấp 13 - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Uỷ Ban Kiểm Tra Đảng Huyện Hòa Bình

Mã số thuế: 1900421732

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-12-2009

Địa chỉ: ấp A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trạm Y Tế Xã Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 1900416796

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trạm Y Tế Xã Vĩnh Bình

Mã số thuế: 1900416764

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Kế Phòng - Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trạm Y Tế Xã Vĩnh Hậu

Mã số thuế: 1900416757

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu - Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 1900416644

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Trung Học Cơ Sở Đông Hải

Mã số thuế: 1900416637

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp 15 - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Hậu

Mã số thuế: 1900416605

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu - Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Mỹ A

Mã số thuế: 1900416588

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn B - Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Trung Học Cơ Sở Vĩnh Mỹ B

Mã số thuế: 1900416570

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp An Khoa Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh B

Mã số thuế: 1900416549

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mới - Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Vĩnh Thịnh A

Mã số thuế: 1900416531

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


UBND Xã Vĩnh Hậu A

Mã số thuế: 1900416524

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp 12 Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Đông Hải

Mã số thuế: 1900416482

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp 16 - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường THPT Trần Văn Lắm

Mã số thuế: 1900416563

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp Thanh Sơn - Vĩnh Bình - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu