Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 13 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 13 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty TNHH Dịch Vụ & Xây Dựng Enrich Garden

Mã số thuế: 0316830293

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2021

Địa chỉ: 51 Nguyễn Tất Thành, Khu Phố 4, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Bumin Group

Mã số thuế: 0316753680

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-03-2021

Địa chỉ: Số nhà 333 đường Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Talesun Power Việt Nam

Mã số thuế: 0316090659

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Talesun Việt Nam

Mã số thuế: 0316090761

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Địa chỉ: 14-16 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xúc Tiến Thương Mại Con Ong Vàng

Mã số thuế: 0316082464

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-12-2019

Địa chỉ: 449 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Chín Cộng

Mã số thuế: 0315957064

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-10-2019

Địa chỉ: 501/26 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Real Stake Việt Nam

Mã số thuế: 0315685484

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2019

Địa chỉ: 25 Tôn Đản, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đa Bảo

Mã số thuế: 0315659847

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-05-2019

Địa chỉ: 117A đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Ddcc

Mã số thuế: 0315396115

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2018

Địa chỉ: Số 51 đường Nguyễn Tất Thành, Khu phố 4, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đan Châu

Mã số thuế: 0315059800

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2018

Địa chỉ: 257/36 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Phát Triển Tấn Trung

Mã số thuế: 0315060926

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2018

Địa chỉ: 257/4 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Vikings Media

Mã số thuế: 0315055210

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-05-2018

Địa chỉ: 529/1 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Ghi Âm My Fa

Mã số thuế: 0315049986

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2018

Địa chỉ: 322/22 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Kết Nối Global

Mã số thuế: 0314962061

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 322A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Du Lịch Gia Huy

Mã số thuế: 0314932860

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-03-2018

Địa chỉ: 205 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phượng Vũ Hải

Mã số thuế: 0314891068

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-02-2018

Địa chỉ: 46/12A Xóm Chiếu, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Mina

Mã số thuế: 0314889911

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2018

Địa chỉ: 449 Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Du Lịch Thương Mại Dịch Vụ Mia Ca Na

Mã số thuế: 0314875838

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-02-2018

Địa chỉ: 230 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Vie Empire

Mã số thuế: 0314874898

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2018

Địa chỉ: 41/12A Lê Văn Linh, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Mario Bro

Mã số thuế: 0314870438

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2018

Địa chỉ: 322/17 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh