Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 8 Q.4 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 8 Q.4 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Uỷ Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 4

Mã số thuế: 0309638599

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-11-2009

Địa chỉ: V24 -26 CXVH Bến Vân Đồn Phường 8 Q.4 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh