Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 2 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 2 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty TNHH Hướng Nghiệp Sài Gòn

Mã số thuế: 0316852089

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-05-2021

Địa chỉ: 402 Hoàng Diệu, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vận Tải Xuất Nhập Khẩu Trường Thịnh Phát

Mã số thuế: 0316799854

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-04-2021

Địa chỉ: 402 Hoàng Diệu, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Long Biz

Mã số thuế: 0316795144

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-04-2021

Địa chỉ: 277/77B Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Fm Gemini

Mã số thuế: 0316628094

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2020

Địa chỉ: Số 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải An Gia

Mã số thuế: 0316357461

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-06-2020

Địa chỉ: 290 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Huy Thái

Mã số thuế: 0316138692

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-02-2020

Địa chỉ: 74 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Quốc Tế Hải Trung Kim

Mã số thuế: 0316113271

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-01-2020

Địa chỉ: 303 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Taga

Mã số thuế: 0314998205

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-04-2018

Địa chỉ: 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Đông Phú An

Mã số thuế: 0314994585

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2018

Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Kim Phương

Mã số thuế: 0314962216

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sarura Partners

Mã số thuế: 0314929427

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-03-2018

Địa chỉ: 64/40/2 Nguyển Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Thiên Ngọc Glass

Mã số thuế: 0314926994

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Số 42/7 Đường Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Pego

Mã số thuế: 0314917100

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-03-2018

Địa chỉ: 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Đức Thịnh Phúc

Mã số thuế: 0314904158

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2018

Địa chỉ: 12/52 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Fibocons

Mã số thuế: 0314906613

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2018

Địa chỉ: 277/50 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Vanphuc

Mã số thuế: 0314849186

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-01-2018

Địa chỉ: 72 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Game Giải Trí Nguyễn Lan

Mã số thuế: 0314844043

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2018

Địa chỉ: 277/63 Bến Vân Đồn, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Nam Phương

Mã số thuế: 0314802050

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-12-2017

Địa chỉ: 88/32A Đường Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo Modern Feng Shui

Mã số thuế: 0314787797

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2017

Địa chỉ: 74 Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Anh Kiệt

Mã số thuế: 0314725085

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2017

Địa chỉ: 277/51/3C Nguyễn Khoái, Phường 02, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh