Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường Đằng Lâm - Quận Hải An - Hải Phòng"


Công Ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Ipf

Mã số thuế: 0202082559

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-01-2021

Địa chỉ: Số 1D/9/299 Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Và Phân Phối Bảo Hân

Mã số thuế: 0202054209

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-10-2020

Địa chỉ: Số 268A/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Sản Xuất Và Dịch Vụ Craftman

Mã số thuế: 0202054093

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 31-10-2020

Địa chỉ: Số nhà 32A/7/75 Trung Hành, Tổ dân phố Trung Hành 6, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Dũng Lân

Mã số thuế: 0202052378

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-10-2020

Địa chỉ: Số 109 Lô 16D Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Kim Khí Và Xây Dựng Phương Nam

Mã số thuế: 0202052113

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-10-2020

Địa chỉ: Số 2A/119 Trung Hành 7, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty Cổ Phần Phát Triển Hoàng Trà

Mã số thuế: 0202027036

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 30-05-2020

Địa chỉ: Số 169 Trung Lực , Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Và Thương Mại Nguyễn Hoàng Hải Phòng

Mã số thuế: 0202026297

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2020

Địa chỉ: Số 04-LK/18D Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Khánh Huyền

Mã số thuế: 0202026258

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2020

Địa chỉ: Số 34A/139 Ngô Gia Tự, An Khê 1, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Brothers

Mã số thuế: 0202024620

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-05-2020

Địa chỉ: Số 21 Ngô Gia Tự, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Vận Tải Biển Hoàng Minh Nguyên

Mã số thuế: 0202023306

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 28-04-2020

Địa chỉ: Số 85 đường Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Hưng Bình Hải Phòng

Mã số thuế: 0202022870

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 23-04-2020

Địa chỉ: Số 286 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Văn Nhàn Thương Mại Và Dịch Vụ

Mã số thuế: 0202020129

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-03-2020

Địa chỉ: Số 18/16 đường Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Green Vietnam

Mã số thuế: 0202020009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-03-2020

Địa chỉ: 2/76/193 Văn Cao, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu An Phát Trường

Mã số thuế: 0202019571

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-03-2020

Địa chỉ: Số 52 ngõ 66 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật 3k

Mã số thuế: 0202017729

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 05-03-2020

Địa chỉ: Số 6E2/ngõ 75 đường Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Viễn Đông Việt Nam

Mã số thuế: 0201997793

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2019

Địa chỉ: Số 10D/54 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Vận Tải Biển Dna

Mã số thuế: 0201995348

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 10-12-2019

Địa chỉ: Số 1C/3 Lực Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Hàng Hải Hmt

Mã số thuế: 0201991248

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 09-11-2019

Địa chỉ: Số 153 Bến Láng, Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng


Công Ty TNHH Thi Công Xây Dựng Xuân Nam

Mã số thuế: 0201990526

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 06-11-2019

Địa chỉ: Số 27/18 khu Thư Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Orvibo Việt Nam

Mã số thuế: 0201990163

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 02-11-2019

Địa chỉ: Số 3 Lô 16 mở rộng, Trung Hành 5, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng