Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hokin

Mã số thuế: 0314096870

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-11-2016

Địa chỉ: 129F/95/89A Đường Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Py Rental

Mã số thuế: 0314081472

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-10-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bê�n Vân Đô�n - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Vận Tải Xăng Dầu Cường Phát

Mã số thuế: 0314072319

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-10-2016

Địa chỉ: 148/25 Tôn Đản - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đoàn Tín

Mã số thuế: 0314067277

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-10-2016

Địa chỉ: 122/27/117/9/23 Tôn Đản - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Công Nghệ Kỹ Thuật Lightvie

Mã số thuế: 0314058970

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-10-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Tâm Cát Tường

Mã số thuế: 0314045812

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2016

Địa chỉ: 243A/72 Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Vân Anh

Mã số thuế: 0314037882

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-09-2016

Địa chỉ: 168 Lô H đường Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH SIMPLEHOME

Mã số thuế: 0314003259

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-09-2016

Địa chỉ: 196 Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Ark Maxim Việt Nam

Mã số thuế: 0313989092

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-08-2016

Địa chỉ: Số 196 Lầu M6, Đường Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Văn Phòng Đại Diện Texwill Inc Tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0313955939

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2016

Địa chỉ: Lầu 5, Cao ốc H2, Số 196, Đường Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI SAT

Mã số thuế: 0313944006

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-08-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Công Nghệ Xiangyu

Mã số thuế: 0313918782

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Công Trình Xanh Pro Chain Việt Nam

Mã số thuế: 0313922651

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ghi âm Thành Tài

Mã số thuế: 0313917316

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2016

Địa chỉ: 266/40/37/11A Tôn Đản - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Thương Mại Và Dịch Vụ Đức Tín Thành Sài Gòn

Mã số thuế: 0313849793

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-06-2016

Địa chỉ: Tầng 4, Cao ốc H2, 196 Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Lý Toàn

Mã số thuế: 0313841836

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-06-2016

Địa chỉ: 148/12/30/1/12 đường Tôn Đản - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Quốc Tế Compass

Mã số thuế: 0313836804

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-05-2016

Địa chỉ: 129F/95L Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Nextads

Mã số thuế: 0313822248

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-05-2016

Địa chỉ: tòa nhà H2, 196 Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Insam

Mã số thuế: 0313806253

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2016

Địa chỉ: 109D/96/25 Bến Vân Đồn - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Khoáng Sản Thái Bình

Mã số thuế: 0313757158

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-04-2016

Địa chỉ: Lầu 7, Số 198 Đường Hoàng Diệu - phường 08 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh