Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Văn Phòng Đại Diện Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Công Nghệ Mới Nguyễn Vinh

Mã số thuế: 0106599545-001

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-10-2016

Địa chỉ: số 171 đường Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH NHà HàNG SAIGON NIGHT

Mã số thuế: 0314000561

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-09-2016

Địa chỉ: 196/28/1 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


CôNG TY TNHH YếN SàO THảO NGUYêN

Mã số thuế: 0313973864

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2016

Địa chỉ: Số M2.12 Toà nhà B5 đường số 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU GIA KHANG

Mã số thuế: 0313961837

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-08-2016

Địa chỉ: 262/5 Đường Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH ĐầU Tư THươNG MạI Và DịCH Vụ Kỹ THUậT THịNH PHáT

Mã số thuế: 0313932995

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-07-2016

Địa chỉ: Số 48 đường Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ THIếT Bị VăN PHòNG TâN THANH

Mã số thuế: 0313928886

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: 262/58/01 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Lê Thành

Mã số thuế: 0313925892

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-07-2016

Địa chỉ: 209 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Neem Việt Nam

Mã số thuế: 0313888400

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-06-2016

Địa chỉ: Số 10, Đường 12A - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục Eb

Mã số thuế: 0313880320

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-06-2016

Địa chỉ: 183 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Urban Horizon Style Việt Nam

Mã số thuế: 0313874447

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-06-2016

Địa chỉ: 189Q/4B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Du Lịch Quốc Tế Atam Saigon

Mã số thuế: 0313862307

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2016

Địa chỉ: Số 20, Đường 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Phương Việt

Mã số thuế: 0313859664

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-06-2016

Địa chỉ: 243/90F Đường Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Trường Phú Thịnh

Mã số thuế: 0313855645

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-06-2016

Địa chỉ: Số 9 Đường Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Chi Nhánh 4 - Công Ty TNHH Tuấn Lộc Ph

Mã số thuế: 0311789651-005

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2016

Địa chỉ: 194 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Châu Gia Thịnh

Mã số thuế: 0313795788

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-05-2016

Địa chỉ: 202 đường số 48 - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Vượng Tài Phát

Mã số thuế: 0313784507

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-04-2016

Địa chỉ: 195/1B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Điện Đông Tây

Mã số thuế: 0313774837

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-04-2016

Địa chỉ: 258B Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thế Giới Tí Hon Dhl

Mã số thuế: 0313756563

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-04-2016

Địa chỉ: 201 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Nature Sài Gòn

Mã số thuế: 0313751646

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-04-2016

Địa chỉ: Số 258 Tôn Thất Thuyết - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Unik

Mã số thuế: 0313720341

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-03-2016

Địa chỉ: 223 Khánh Hội - phường 03 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh