Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường 16 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường 16 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh"


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn E-co Green Vina

Mã số thuế: 0316435568

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-08-2020

Địa chỉ: 76/22/12 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Wabisabi

Mã số thuế: 0316385973

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2020

Địa chỉ: 76/9A Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Yến Sào Lynest

Mã số thuế: 0315933539

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-10-2019

Địa chỉ: Số 78B Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Clap Trading

Mã số thuế: 0315644505

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-04-2019

Địa chỉ: 692/2B Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Luxhome

Mã số thuế: 0315110253

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2018

Địa chỉ: 92/20/1 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Thiên Phúc

Mã số thuế: 0315055482

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2018

Địa chỉ: 159/2 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Daeho

Mã số thuế: 0315052153

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2018

Địa chỉ: 756/94/2/1 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư- Phát Triển Thành Thành Long

Mã số thuế: 0315015289

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Địa chỉ: 159/5 Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thiết Bị Và Kỹ Thuật Công Nghiệp Iteco

Mã số thuế: 0314983713

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-04-2018

Địa chỉ: 92/22/8C Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thái Long

Mã số thuế: 0314960868

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-04-2018

Địa chỉ: 78/12/45 Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Tmdv Bất Động Sản Wre

Mã số thuế: 0314949744

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-03-2018

Địa chỉ: 159/59 Xóm Chiếu , Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Sawhney Fashions

Mã số thuế: 0314939009

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-03-2018

Địa chỉ: 131/7A Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Hội Xây Dựng

Mã số thuế: 0314940910

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-03-2018

Địa chỉ: 644/8/6 Đường Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Namu Industry

Mã số thuế: 0314939288

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-03-2018

Địa chỉ: 92/18C Tôn Thất Thuyết , Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Trinh Cosmetic

Mã số thuế: 0314912769

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2018

Địa chỉ: 644/8 Đoàn Văn Bơ , Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Terra Cooling Industries Sdn Bhd

Mã số thuế: 0314902506

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2018

Địa chỉ: 131/7A Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Alx

Mã số thuế: 0314901710

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2018

Địa chỉ: 92/18C Tôn Thất Thuyết, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Safal Flexibond Pvt

Mã số thuế: 0314897768

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2018

Địa chỉ: 131/7A Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Aktav Akustik Mlz.san.ve Tic.a.s

Mã số thuế: 0314895760

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-02-2018

Địa chỉ: B129Bis Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh


Công Ty TNHH Billions Hongkong Corporation

Mã số thuế: 0314893957

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-02-2018

Địa chỉ: 131/7A Xóm Chiếu, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh