Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Quốc Cường

Mã số thuế: 1900614854

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-11-2016

Địa chỉ: Số 189, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: 1900592093-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-06-2016

Địa chỉ: Số 351, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu út Hoàng

Mã số thuế: 1900610183

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-05-2016

Địa chỉ: Số 81,ấp Nam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thành Hưng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900609798

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-05-2016

Địa chỉ: Số 218, ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tấn Đạt Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900608762

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-04-2016

Địa chỉ: Số 186, ấp Trung Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Linh

Mã số thuế: 1900600675

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-11-2015

Địa chỉ: Số 83, ấp Đông Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-10-2015

Địa chỉ: 43, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-10-2015

Địa chỉ: Số 27, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-09-2015

Địa chỉ: 289 ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-07-2015

Địa chỉ: Số 350, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 115, ấp Thạnh Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thi

Mã số thuế: 1900578081-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-01-2015

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh Ii - Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Hưng I

Mã số thuế: 1900287974-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-11-2014

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thuận Giàu

Mã số thuế: 1900579247

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-06-2014

Địa chỉ: Số 37, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thi

Mã số thuế: 1900578081

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-05-2014

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Chinh Nga

Mã số thuế: 1900575764

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-04-2014

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Sơn Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900574062

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-03-2014

Địa chỉ: 139 ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Cơ sở KD Lúa gạo Minh Thế

Mã số thuế: 1900570702

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-11-2013

Địa chỉ: 110 ấp Trung Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Hợp Tác xã Hưng Phát

Mã số thuế: 1900563896

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2013

Địa chỉ: ấp Tam hưng, xã Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu