Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Long Hòa Bình

Mã số thuế: 1900666972

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-09-2020

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Trí Hb

Mã số thuế: 1900637668

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-05-2018

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Hồng Trang

Mã số thuế: 1900634787

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-01-2018

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sỹ Ben

Mã số thuế: 1900634667

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-01-2018

Địa chỉ: Số 240, Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Quách Đạt

Mã số thuế: 1900629579

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-11-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Thuận Tiến Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900628913

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-10-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sim Số Hồng Tam

Mã số thuế: 1900626867

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-07-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lạc, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Du Lịch Sinh Thái Rạng Đông

Mã số thuế: 1900619161

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-03-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Nguyễn Tri Na

Mã số thuế: 1900617301

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-12-2016

Địa chỉ: Số 39, Ấp Vĩnh Mới, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI XâY DựNG TRí THứC

Mã số thuế: 1900612790

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-08-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thủy Sản Khánh Vy

Mã số thuế: 1900611162

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-07-2016

Địa chỉ: Số 204, ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Vĩnh Phúc

Mã số thuế: 1900610391

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-06-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Thái An

Mã số thuế: 1900607173

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-2016

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mới - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 6 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-10-2015

Địa chỉ: 16, ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-07-2015

Địa chỉ: Số 115, ấp Vĩnh Mới - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-008

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-01-2015

Địa chỉ: Số 170, ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Hân Hân

Mã số thuế: 1900583733

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-11-2014

Địa chỉ: Số 112, ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Phú Vĩnh Thịnh

Mã số thuế: 1900583099

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-11-2014

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam - Chi Nhánh Bạc Liêu 2 (NNT nộp hộ)

Mã số thuế: 1900578973

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-06-2014

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mới - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Việt úc - Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900345344-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-01-2014

Địa chỉ: ấp Vĩnh Lạc - Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu