Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Thị Trấn - Huyện Cát Hải - Hải Phòng

Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Thị Trấn - Huyện Cát Hải - Hải Phòng"


Kho bạc Nhà nước Cát Hải

Mã số thuế: 0200937720-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 24-06-2009

Địa chỉ: Số 208 Đường Núi ngọc - Thị trấn - Huyện Cát Hải - Hải Phòng


EnglishVietnamese