Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Chi Nhánh Lập Thành 1 Của CTy TNHH Lập Thành

Mã số thuế: 0302575893-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-07-2002

Địa chỉ: 219/2 ấp 15 Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Xóm Lung

Mã số thuế: 1900134336-017

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Cầu Số 2

Mã số thuế: 1900134336-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công ty TNHH Thuận Đạt

Mã số thuế: 1900173381

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: QL1A xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công ty TNHH Tiến Đạt

Mã số thuế: 1900174307

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 100/3 ấp 14 xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu