Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Chưa rõ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Chưa rõ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Thủy Lợi Hồng Linh

Mã số thuế: 1900593266

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số 155, ấp Bà Chăng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Vỹ Thức

Mã số thuế: 1900593227

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A, ấp Tân Tạo - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Và Trang Trí Nội Thất Thức Vỹ

Mã số thuế: 1900592819

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-01-2015

Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 1A, ấp Tân Tạo - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: 1900592093

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-01-2015

Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng II - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thị Thảo

Mã số thuế: 1900591540

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-01-2015

Địa chỉ: ấp Trung Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Văn Khải

Mã số thuế: 1900590995

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-01-2015

Địa chỉ: ấp Thạnh Hưng 2 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thuận Giàu

Mã số thuế: 1900585459

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-12-2014

Địa chỉ: Số 37, ấp Tam Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Văn Suổl

Mã số thuế: 1900585434

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-12-2014

Địa chỉ: ấp Trung Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Đại Tính Long Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900585339

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-12-2014

Địa chỉ: Số 182, ấp Phước Thạnh 1 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Diểm Thúy

Mã số thuế: 1900585106

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-12-2014

Địa chỉ: 31 ấp Phước Thạnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH B.O.T Quốc Lộ 1 Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900585307

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-12-2014

Địa chỉ: KM2171+200 Quốc Lộ 1 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Niken

Mã số thuế: 1900584790

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-12-2014

Địa chỉ: 252, ấp Phước Thành 1 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Đạt

Mã số thuế: 1900584568

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-12-2014

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên PINETREE

Mã số thuế: 1900583028

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-10-2014

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Văn phòng Công chứng Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900580108

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-07-2014

Địa chỉ: Quốc lộ IA, ấp Cái Dầy - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Hương Thuận

Mã số thuế: 1900566456

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-09-2013

Địa chỉ: ấp Bắc Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trung Tâm Phát Triển Công Nghệ Xanh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900562148

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-04-2013

Địa chỉ: Số 449, Quốc Lộ 1A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kim Xuyến Vĩnh Hưng

Mã số thuế: 1900561112

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-03-2013

Địa chỉ: Số 299, ấp Tam Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900560775

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2013

Địa chỉ: ấp Nhà việc - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Đỗ Thị Hồng

Mã số thuế: 1900560768

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-02-2013

Địa chỉ: ấp Cái dầy, TT châu Hưng, VL, BL - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu