Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Nguyễn Kha

Mã số thuế: 1900625052

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-05-2017

Địa chỉ: Ấp Nhà Thờ, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Chánh

Mã số thuế: 1900597479-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-07-2015

Địa chỉ: Số 123, ấp Gia Hội - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Chánh

Mã số thuế: 1900597479-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-07-2015

Địa chỉ: Số 63, ấp Hoàng Quân 1 - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 19 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-018

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-06-2015

Địa chỉ: Số 80, ấp Hoàng Quân 1 - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 13, ấp Gia Hội - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: Số 151, ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-02-2015

Địa chỉ: Số 273, ấp Xẻo Nhào - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Chên

Mã số thuế: 1900567548

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-10-2013

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Nên

Mã số thuế: 1900555782

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-10-2012

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hóa Chất Công Nghệ Mới Việt Hàn

Mã số thuế: 1900516310

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-03-2012

Địa chỉ: 70 ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Yến Khang - Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900506312

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-02-2012

Địa chỉ: Số 19, ấp Quốc Kỷ - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh Chí Nguyện - DNTN Bình Dương

Mã số thuế: 1900293872-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-12-2009

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường THCS Hưng Thành

Mã số thuế: 1900411163

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-06-2009

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Tiểu học Hoàng Quân

Mã số thuế: 1900410000

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trậm Y Tế xã Hưng Thành

Mã số thuế: 1900409855

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

Mã số thuế: 1900409654

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


TRường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi

Mã số thuế: 1900409647

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: ấp Năm Căn, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn

Mã số thuế: 1900409774

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-06-2009

Địa chỉ: ấp Gian Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thanh Thái

Mã số thuế: 1900394567

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-03-2009

Địa chỉ: Số 153, ấp Ngọc Được - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Phòng Trồng Răng Ba Minh

Mã số thuế: 1900356297

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-09-2008

Địa chỉ: Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu