Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Việt Đức Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900638245

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-05-2018

Địa chỉ: Ấp Trà Ban I, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Mộc Linh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900635766

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-03-2018

Địa chỉ: Ấp Trà Ban I, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Prima - Pháp - Châu Âu

Mã số thuế: 1900623979

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-04-2017

Địa chỉ: Số 499, Quốc lộ 1A, Xã Châu Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 3701091716-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-12-2015

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Chánh

Mã số thuế: 1900597479-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-07-2015

Địa chỉ: Số 98, ấp Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Nguyên Thịnh

Mã số thuế: 1900593315

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-02-2015

Địa chỉ: Số 60, ấp Thông Lưu B - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Vĩnh Long Tại Bạc Liêu

Mã số thuế: 1500412469-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-09-2014

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Trà Ban 2 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiên Liệu Tây Đô - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 6300229962-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-07-2014

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thành Hưng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900572795

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-01-2014

Địa chỉ: Số 323 Đường Quốc Lộ 1A, ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Nhiên Liệu Tây Đô - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1800752473-009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 31-05-2013

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A ấp Trà Ban I - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty CP Bán Lẻ Nvo � Nam Mekong - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1801267991-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-07-2012

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Lọc Hóa Dầu Nam Việt - Chi Nhánh Bạc Liêu

Mã số thuế: 0305085745-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-11-2011

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đại Lý Xăng Dầu Chính Giang Chi Nhánh Cửa Hàng Xăng Dầu Chính Giang 19

Mã số thuế: 1800188747-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-07-2011

Địa chỉ: ấp Trà Ban I - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Truyền Thông Online

Mã số thuế: 1801171841-009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2011

Địa chỉ: Số 110 ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Dầu Khí Sài Gòn Tại Bạc Liêu

Mã số thuế: 0310496966-019

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-2011

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Trà Ban - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và San Lấp Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900435446

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-04-2010

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Dịch Vụ & Thương Mại Đại Tâm

Mã số thuế: 1900434587

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-04-2010

Địa chỉ: ấp Trà Ban 1 - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chấn Hoa

Mã số thuế: 1900430494

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-01-2010

Địa chỉ: 478 Quốc lộ 1A, ấp Trà Ban I - Xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND xã Châu Hưng A

Mã số thuế: 1900413562

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: Âp Nhà Dài A, xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Tiểu học Mai Thanh Thế

Mã số thuế: 1900409982

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: ấp Tràn Ban II, xã Châu Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu