Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Chưa rõ - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Chưa rõ - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hoàng Liên

Mã số thuế: 5300687142

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 062, đường Hoàng Liên - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Đại Việt

Mã số thuế: 5300687223

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 005, đường Tôn Thất Thuyết - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Hằng Hoàng

Mã số thuế: 5300687181

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 002, phố Hòa An, tổ 1 - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư An Nam

Mã số thuế: 5300687216

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 162, đường Ngô Quyền - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quảng Cáo Tuấn Dũng

Mã số thuế: 5300687199

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 06-02-2015

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 014, đường Hoàng Liên - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Huy + Cường

Mã số thuế: 5300687174

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 05-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 024, đường Lê Thiết Hùng - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Hồng Phú

Mã số thuế: 5300687110

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 04-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 371, đường Điện Biên - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Xây Dựng Cơ Khí Huy + Cường

Mã số thuế: 5300687135

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 04-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 024, đường Lê Thiết Hùng - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Bắc Việt

Mã số thuế: 5300687103

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 04-02-2015

Địa chỉ: Số nhà 035, đường N 10 - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty CP Xây Dựng Cộng Đồng Vạn Xuân Lào Cai

Mã số thuế: 5300687061

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30-01-2015

Địa chỉ: Số 604, Hoàng Quốc Việt - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Ngọc Phương

Mã số thuế: 5300687079

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 30-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 031, đường Nguyễn Huệ - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Hùng Phong

Mã số thuế: 5300686886

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 08 dãy 4A, tổ 32 - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty CP Bắc Đại Sơn

Mã số thuế: 5300686893

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 098, phố Phú Thịnh - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Gia Thành

Mã số thuế: 5300686910

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 28-01-2015

Địa chỉ: Nhà ông Hiếu, đội 3 - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vận Tải Mạnh Điệp

Mã số thuế: 5300686759

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 26-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 483 đường Nhạc Sơn - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Quốc Tế Hoàng Liên Sơn

Mã số thuế: 5300686741

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 26-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 191, đường Nhạc Sơn - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ An Hiếu

Mã số thuế: 5300686734

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 23-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 007 đường Hoàng Sào - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Tiến Cường

Mã số thuế: 5300685748

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 21-01-2015

Địa chỉ: Số nhà 136, đường Mường Than - Thành phố Lào Cai - Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Thanh Hương

Mã số thuế: 5300686565

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 20-01-2015

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Văn Đoàn, đường Nguyễn Đình Chiểu, tổ 13 - Thành phố Lào Cai - Lào Cai