Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Phường Thanh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Phường Thanh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận"


Xí nghiệp chế biến Thủy sản xuất khẩu Phan Rang

Mã số thuế: 4500140436-001

Tỉnh/Thành phố: Ninh Thuận

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: 26 - Ngô Gia Tự - Phường Thanh Sơn - Tỉnh Ninh Thuận - Ninh Thuận