Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Kho Bạc Nhà Nước Huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900288914-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-07-2005

Địa chỉ: ấp Thị Trấn A, Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tổng Công Ty Cầu Đường Quãng Tây - Trung Quốc

Mã số thuế: 1900299377

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-03-2005

Địa chỉ: Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Cửa Hàng Thiết Bị Viễn Thông Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900297122-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-12-2004

Địa chỉ: Thị trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Hữu Phước

Mã số thuế: 1900287131

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-12-2003

Địa chỉ: 272 ấp B, Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn Huyện Hoà Bình

Mã số thuế: 1900133501-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-10-1998

Địa chỉ: Thị Trấn A, Thị Trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Phước Thành II

Mã số thuế: 1900174184

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: ấp thị trấn B, thị trấn Hoà Bình - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu