Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Khu Công Nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Khu Công Nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


KISCO LTD

Mã số thuế: 0200828697-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

INABATA SINGAPORE ( PTE ) LTD

Mã số thuế: 0200828697-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

DYNASEIKI INDUSTRIAL SUPPLIES SDN BHD

Mã số thuế: 0200828697-014

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

U-TEC CORPORATION

Mã số thuế: 0200828697-013

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-06-2012

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

PLA MATELS (HONGKONG) CO., LTD

Mã số thuế: 0200826185-018

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

INABATA SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200826185-017

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MORIMURA BROS (H.K) LTD

Mã số thuế: 0200826185-016

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-05-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH OSAKA SEIMITSU KIKAI

Mã số thuế: 0200826185-015

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-02-2012

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

STAR SEIKI CO., LTD

Mã số thuế: 0200828697-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-10-2011

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

RYOKOSHA ( THAILAN ) CO., LTD

Mã số thuế: 0200828697-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-10-2011

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MITUTOYO ASIA PACIFIC PTE., LTD

Mã số thuế: 0200828697-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-10-2011

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty UNIFY TECH

Mã số thuế: 0200826185-014

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-09-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty KEYENCE SINGAPORE PTE., LTD

Mã số thuế: 0200826185-013

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-08-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH thương mại YUASA

Mã số thuế: 0200826185-012

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-08-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TOSYO PRECISION SDN BHD

Mã số thuế: 0200826185-011

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-08-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty trách nhiệm hữu hạn TAKAHATA PRECISION Thái Lan

Mã số thuế: 0200826185-010

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-07-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH YUSHIN PRECISION EQUIPMENT

Mã số thuế: 0200826185-009

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 13-06-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty TNHH YAMAZEN

Mã số thuế: 0200826185-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 07-05-2011

Địa chỉ: Lô N10-N12 Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

YUSHIN PRECISION EQUIPMENT CO., LTD

Mã số thuế: 0200828697-008

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 20-04-2011

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty trách nhiệm hữu hạn STOLZ Thái Lan / STOLZ THAI CO., LTD

Mã số thuế: 0200828697-007

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 26-03-2010

Địa chỉ: Lô G - Khu công nghiệp Nomura - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin