Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Chi Nhánh Đặng Thanh Tuấn

Mã số thuế: 2000405602-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2004

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Bưu cục Cái Cùng

Mã số thuế: 1900134336-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu