Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Thủy Sản Đông Quyên

Mã số thuế: 1900669846

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-12-2020

Địa chỉ: Ấp 15, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thủy Sản Tôm Khỏe

Mã số thuế: 1900637604

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-05-2018

Địa chỉ: Ấp 12, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Nhâm Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900618295

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-02-2017

Địa chỉ: Số 151, Kênh số 9, Ấp 15, Xã Vĩnh Hậu A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Giống Thủy Sản Đại Dương Xanh Ninh Thuận Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900615061

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-11-2016

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Khang

Mã số thuế: 1900613963

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-10-2016

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nguyễn Định Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900611028

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-07-2016

Địa chỉ: Số 49, ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Khải Đạt

Mã số thuế: 1900607896

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2016

Địa chỉ: ấp 16 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Long Mạnh

Mã số thuế: 1900606187

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-01-2016

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-007

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-09-2015

Địa chỉ: 276 ấp 15A - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Xuân Mai

Mã số thuế: 1900595055-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2015

Địa chỉ: Số 109, ấp 16 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-015

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-04-2015

Địa chỉ: Số 65, ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-03-2015

Địa chỉ: Số 76, ấp 16 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-011

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-02-2015

Địa chỉ: Số 107, ấp 17 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Chế Biến Phế Liệu Thủy Sản Xuất Nhập Khẩu Kim Phượng Bạc

Mã số thuế: 1900559554

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-01-2013

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Bạc Liêu Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thủy Sản Anh Tuấn

Mã số thuế: 2001082055-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2012

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Phế Liệu Thủy Sản Nguyễn Linh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900533884

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-06-2012

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty TNHH Gia Khang Cà Mau

Mã số thuế: 2001022881-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-03-2012

Địa chỉ: ấp 12 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Đông Triển

Mã số thuế: 1900458080

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-05-2011

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trạm Y Tế Xã Vĩnh Hậu A

Mã số thuế: 1900416732

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp 15 Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh DNTN Minh Phương

Mã số thuế: 1900400563-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2009

Địa chỉ: ấp 15, Xã Vĩnh Hậu A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu