Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thiên Di Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900638446

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2018

Địa chỉ: Số 123 Ấp Xóm Lớn A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Quốc Duy

Mã số thuế: 1900626786

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-07-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900623217

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-03-2017

Địa chỉ: Ấp 15 A, Xã Vĩnh Mỹ A, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Công Trình Giao Thông Và Thương Mại Trường Thịnh

Mã số thuế: 1900607920

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-03-2016

Địa chỉ: Số 88, ấp Huy Hết - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nhựt Trường Hòa Bình

Mã số thuế: 1900601365

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-11-2015

Địa chỉ: ấp 15A - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 7- Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-09-2015

Địa chỉ: 47 ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Võ Tuấn Liêm

Mã số thuế: 1900585498-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-07-2015

Địa chỉ: Số 18, ấp Vĩnh Hiệp - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: Số 149, ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-06-2015

Địa chỉ: ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Sản Sống Nguyễn Gia

Mã số thuế: 1900596404

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-06-2015

Địa chỉ: Số 62, ấp 15A - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Vũ Nam

Mã số thuế: 1900595256-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2015

Địa chỉ: Số 244, ấp Vĩnh Hội - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 9 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Đồng Thủ

Mã số thuế: 1900593403-013

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-04-2015

Địa chỉ: Số 254, ấp Vĩnh Hội - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Đồng Thủ

Mã số thuế: 1900593403-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-03-2015

Địa chỉ: Số 07, ấp Huy Hết - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Trình Giao Thông Nguyên Hưng

Mã số thuế: 1900574383

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-03-2014

Địa chỉ: Số 111, ấp Châu Phú - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lý Văn Tèo

Mã số thuế: 1900571992

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-12-2013

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Gia Lộc Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900562525

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-04-2013

Địa chỉ: Châu Phú - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Hòa Phát Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900561680

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-03-2013

Địa chỉ: 162, ấp Do Thới - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thủy Sản Lâm Sanh - Trại Nuôi Trồng Thủy Sản Ch

Mã số thuế: 0306170873-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-02-2012

Địa chỉ: ấp Châu Phú - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Huân Khánh

Mã số thuế: 1900501829

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-01-2012

Địa chỉ: ấp Xóm Lớn A - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thái Long

Mã số thuế: 1900445772

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-11-2010

Địa chỉ: 35 ấp Vĩnh Tiến - Xã Vĩnh Mỹ A - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu