Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Nghiệp Xanh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900664446

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-06-2020

Địa chỉ: Số 68/A, Ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Nhật Huy 136

Mã số thuế: 1900661318

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 11-02-2020

Địa chỉ: Số 295, Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thiện Phước Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900660498

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-12-2019

Địa chỉ: Số 67, Ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Ngọc Trang

Mã số thuế: 1900658139

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-11-2019

Địa chỉ: Số 312/2, Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Toàn Định Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900632483

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-12-2017

Địa chỉ: Số 440, Quốc Lộ 1A, Ấp 15, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Trường Thành Phát

Mã số thuế: 1900629240

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-10-2017

Địa chỉ: Ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Văn Phong Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900624852

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2017

Địa chỉ: Ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Châu Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900623295

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-03-2017

Địa chỉ: Ấp 14, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Md

Mã số thuế: 1900615463

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-11-2016

Địa chỉ: Số 06, ấp An Khoa, Xã Vĩnh Mỹ B, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC NGọC HâN PHáT

Mã số thuế: 1900612462

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-08-2016

Địa chỉ: Số 341, ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

CôNG TY TNHH CôNG NGHệ ADN - VăN PHòNG ĐạI DIệN TạI BạC LIêU

Mã số thuế: 0312118511-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: Số 443, Quốc Lộ 1A, ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

DOANH NGHIệP Tư NHâN THủY SảN Lê MINH TRườNG

Mã số thuế: 1900612060

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-07-2016

Địa chỉ: ấp 14 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Chi Nhánh 10 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-010

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-07-2016

Địa chỉ: Số 176, ấp An Nghiệp - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vĩnh Cường

Mã số thuế: 1900610585

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-06-2016

Địa chỉ: ấp An Thành - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh I - Công Ty TNHH Công Nghệ Thủy Sản Anh Quốc

Mã số thuế: 1900608956-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-05-2016

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 7 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2016

Địa chỉ: Số 171, ấp Đồng Lớn 2 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Thanh Nguyễn

Mã số thuế: 1900609653

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 09-05-2016

Địa chỉ: Quốc Lộ 1A, ấp An Khoa - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Bạc Liêu - Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Thuận Phát

Mã số thuế: 0312617510-001

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-05-2016

Địa chỉ: ấp 15 - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Thanh Tuấn

Mã số thuế: 1900598867

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-08-2015

Địa chỉ: ấp Bình Minh - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Thanh Tuyền

Mã số thuế: 1900593474-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-05-2015

Địa chỉ: Số 197, ấp Bình Minh - Xã Vĩnh Mỹ B - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu