Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Đặng Tới

Mã số thuế: 1900633920

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-12-2017

Địa chỉ: Ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Giống Đông Xuân

Mã số thuế: 1900623506

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-04-2017

Địa chỉ: Số 113, Ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Xây Dựng Nguyễn Trường Giang

Mã số thuế: 1900618489

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-02-2017

Địa chỉ: Số 106, Ấp Bắc Hưng, Xã Vĩnh Hưng A, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Chi Nhánh 9 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-009

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: Số 06, ấp Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thảo Nguyên

Mã số thuế: 1900601830-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 13-05-2016

Địa chỉ: Số 43, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Chuyển Triệu Vi

Mã số thuế: 1900607078

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-01-2016

Địa chỉ: Số 21 ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thanh Nghi

Mã số thuế: 1900598810

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-08-2015

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Huỳnh Phin

Mã số thuế: 1900597207

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-07-2015

Địa chỉ: Số 14, ấp Trung Hưng IB - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-05-2015

Địa chỉ: Số 18, ấp Trung Hưng IB - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoài Bảo Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900583878

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-11-2014

Địa chỉ: Số 208, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lê Kiệt

Mã số thuế: 1900579783

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 15-07-2014

Địa chỉ: Số 38, ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Kiệt

Mã số thuế: 1900509955

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-02-2012

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Duy Khanh

Mã số thuế: 1900500060

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-12-2011

Địa chỉ: Số 22 ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND xã Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900413611

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2009

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


TRường Mẫu Giáo Vàng Anh

Mã số thuế: 1900410240

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-06-2009

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường tiểu học Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900410032

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Mã số thuế: 1900410025

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-06-2009

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trạm Y Tế xã Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900409862

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 18-06-2009

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phong

Mã số thuế: 1900358230

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-10-2008

Địa chỉ: ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


DNTN Hiếu Diểm

Mã số thuế: 1900258099

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-08-2004

Địa chỉ: ấp Trà Ban II - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu