Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Cá Sấu Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900635452

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-02-2018

Địa chỉ: Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Hưởng

Mã số thuế: 1900623344

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-03-2017

Địa chỉ: Ấp 21, Xã Minh Diệu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: 1900592093-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-06-2016

Địa chỉ: Số 222, ấp 21 - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Giống Cây Trồng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900607180

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-2016

Địa chỉ: ấp Nam Hưng - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Tải Trần Thị Dung

Mã số thuế: 1900607046

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-01-2016

Địa chỉ: Số 05, ấp Tràm Một - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-002

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 23-07-2015

Địa chỉ: Số 222, ấp 21 - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-012

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-07-2015

Địa chỉ: Số 131, ấp Hổ Bối II - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Hoài Nam

Mã số thuế: 1900583620-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-2015

Địa chỉ: Số 222, ấp 21 - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Phòng Giao Dịch Minh Diệu - CN HTX Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Vĩnh Mỹ

Mã số thuế: 1900292607-004

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 22-12-2010

Địa chỉ: ấp 21 - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trạm Y Tế Xã Minh Diệu

Mã số thuế: 1900416718

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 30-08-2009

Địa chỉ: ấp 18 Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Minh Diệu B

Mã số thuế: 1900416323

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-08-2009

Địa chỉ: ấp Nam Hưng - Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


UBND Xã Minh Diệu

Mã số thuế: 1900177241

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-1999

Địa chỉ: Xã Minh Diệu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu