Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Gia Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900634466

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 12-01-2018

Địa chỉ: Ấp Toàn Thắng , Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thế Hùng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900630006

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Điện Gió Hòa Bình 1

Mã số thuế: 1900629723

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-11-2017

Địa chỉ: Ấp 13, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Giang

Mã số thuế: 1900623464

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-04-2017

Địa chỉ: Số 141, Ấp 13, Xã Vĩnh Hậu, Huyện Hoà Bình, Tỉnh Bạc Liêu


Chi Nhánh 10 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Thức Game

Mã số thuế: 2001215192-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-01-2016

Địa chỉ: Số 28, ấp Vĩnh Mẩu - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Khánh Anh

Mã số thuế: 1900597214-003

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-07-2015

Địa chỉ: Số 92, ấp Toàn Thắng - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-005

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-05-2015

Địa chỉ: Số 28, ấp Vĩnh Mẫu - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thanh Liệt

Mã số thuế: 1900594157

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-03-2015

Địa chỉ: Số 28, ấp Vĩnh Mẫu - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Cơ Sở Ngọc Anh (Phạm Hồng Quân)

Mã số thuế: 1900591438

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-01-2015

Địa chỉ: ấp Thống Nhất - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Chi Nhánh Du Lịch Sinh Thái - Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Sản Xuất Yến Sào Việt Nam

Mã số thuế: 1900421034-024

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 02-12-2013

Địa chỉ: ấp Kinh 6 - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Trường Luyến

Mã số thuế: 1900508503

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-02-2012

Địa chỉ: ấp Thống Nhất - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đức Lễ Nghĩa Trí Tín

Mã số thuế: 1900492074

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-11-2011

Địa chỉ: ấp Thống Nhất - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Trường Tiểu Học Vĩnh Hậu C

Mã số thuế: 1900415802

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 21-08-2009

Địa chỉ: ấp Toàn Thắng - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thoại Phát

Mã số thuế: 1900347119

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-01-2008

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Công Ty TNHH Thiên Thuận Tường

Mã số thuế: 1900314762

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 27-04-2006

Địa chỉ: ấp 13, xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thanh Hùng

Mã số thuế: 1900297316

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 05-01-2005

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh - Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Hiếu Nguyên

Mã số thuế: 1900288992

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-01-2004

Địa chỉ: ấp Vĩnh Mẫu Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Lê Văn Tám

Mã số thuế: 1900286402

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 17-11-2003

Địa chỉ: ấp Thống Nhất, Xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu


DNTN Thuý Oanh

Mã số thuế: 1900261870

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 14-01-2002

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Hậu - Huyện Hoà Bình - Bạc Liêu