Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vạn Hoà - Thành Phố Lào Cai - Lào Cai"


Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Thành Đông

Mã số thuế: 5300777854

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-02-2020

Địa chỉ: Nhà ông Nguyễn Thành Đông, thôn Giang Đông, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Lào Cai

Mã số thuế: 5300766027

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 29-03-2019

Địa chỉ: Số nhà 008 phố Hưng Thịnh thôn Hồng Hà , Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Dịch Vụ Vận Tải Thịnh Phát

Mã số thuế: 5300749310

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 13-04-2018

Địa chỉ: Ô số 11, cụm công nghiệp Sơn Mãn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Sản Xuất Vlxd Trung Nghĩa

Mã số thuế: 5300745588

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 16-03-2018

Địa chỉ: Số nhà 033 đường Đinh Bộ Lĩnh thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Chu Gia

Mã số thuế: 5300745411

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 15-03-2018

Địa chỉ: Số nhà 047, thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải 69

Mã số thuế: 5300744947

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 12-03-2018

Địa chỉ: Số nhà 060, đường M9, Thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Minh Anh Lào Cai

Mã số thuế: 5300741463

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 15-01-2018

Địa chỉ: Số nhà 056, ngõ Phạm Văn Sảo, thông Hồng Giang, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Xnk Trường Xuân

Mã số thuế: 5300739390

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 04-01-2018

Địa chỉ: Số nhà 041, đường Đinh Bộ Lĩnh, thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Đồng Phú

Mã số thuế: 5300734152

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 31-10-2017

Địa chỉ: Số nhà 005, đường M12, thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty Cổ Phần Thương Mại Htt Việt Nam

Mã số thuế: 5300732236

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 12-09-2017

Địa chỉ: Nhà riêng ông Bùi Quang Trung, thôn Sơn Mãn 1, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Cửa Thương Mại Thời Đại Mới

Mã số thuế: 5300731169

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 02-08-2017

Địa chỉ: Lô F18 Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam Giao

Mã số thuế: 5300729868

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 20-06-2017

Địa chỉ: Nhà ông Hoàng Ngọc Giao, thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Tmdv Và Du Lịch Thiện Thành

Mã số thuế: 5300729882

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 20-06-2017

Địa chỉ: Số 47 thôn Hồng Giang, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Mtv Php

Mã số thuế: 5300725856

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 08-03-2017

Địa chỉ: Số nhà 039 thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Xây Dựng & Tm Minh Châu

Mã số thuế: 5300725246

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 22-02-2017

Địa chỉ: Số nhà 150, đường Đinh Bộ Lĩnh, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty CP Ô Tô Thành An Lào Cai

Mã số thuế: 5300724059

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 27-12-2016

Địa chỉ: Phòng 3, lô F22, đường Phùng Hưng, Khu công nghiệp Đông Phố Mới, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Phú Hoành

Mã số thuế: 5300722703

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 02-12-2016

Địa chỉ: Số nhà 012, đường Đinh Bộ Lĩnh,thôn Hồng Sơn, Xã Vạn Hoà, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XUấT NHậP KHẩU THàNH ĐôNG

Mã số thuế: 5300719676

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 10-08-2016

Địa chỉ: Nhà bà Như Thị Ngọc Hà, thôn Giang Đông, - Xã Vạn Hoà - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

  • Bảo mật thông tin

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Cao Minh

Mã số thuế: 5300718577

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 19-07-2016

Địa chỉ: ô số 22, cụm Công nghiệp Sơn Mãn - Xã Vạn Hoà - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

  • Bảo mật thông tin

Công Ty CP Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Trường Hải

Mã số thuế: 5300718520

Tỉnh/Thành phố: Lào Cai

Ngày thành lập: 15-07-2016

Địa chỉ: Phòng 1, lô F22, đường Phùng Hưng, khu công nghiệp Đông Phố - Xã Vạn Hoà - Thành phố Lào Cai - Lào Cai

  • Bảo mật thông tin