Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã An Hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã An Hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng"


MACHINE SUPPORT B.V

Mã số thuế: 0200762559-046

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

ANTICORROSION PROTECTIVE SYSTEM LLC

Mã số thuế: 0200762559-045

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-05-2012

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

Công ty cổ phần INPAKUTO TAKI

Mã số thuế: 0200825738-003

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 29-02-2012

Địa chỉ: Thôn Ngô Yến - Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MINIMAX BRANDBEVEILIGING B.V

Mã số thuế: 0200762559-044

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 15-02-2012

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

T&E ENGINEERING

Mã số thuế: 0200762559-040

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

ROLLS ROYCE SINGAPORE PTE., LTD

Mã số thuế: 0200762559-043

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

CATERPILLAR MARINE TRADE ( SHANGHAI )

Mã số thuế: 0200762559-042

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

T&E ENGINEERING

Mã số thuế: 0200762559-041

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

P & P KOREA CO., LTD

Mã số thuế: 0200762559-039

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 19-09-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

CATERPILLAR MARINE TRADE ( SHANGHAI ) CO., LTD

Mã số thuế: 0200762559-038

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-08-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

BERG PROPULSION INTERNATIONAL TRADING ( SHANG HAI ) CO., LTD

Mã số thuế: 0200762559-037

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-07-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

ROLLS-ROYCE SINGAPORE PTE LTD

Mã số thuế: 0200762559-036

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 08-06-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

EEKELS ELEKTROTECHNIEK B.V

Mã số thuế: 0200762559-035

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 03-06-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GMBH ( NMF )

Mã số thuế: 0200762559-034

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

NEUENFELDER MASCHINENFABRIK GMBH ( NMF )

Mã số thuế: 0200762559-033

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-05-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

DE RUYTER DIESELTECHNIEK B.V

Mã số thuế: 0200762559-032

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 11-05-2011

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

WOLFARD&WESSELS EEFTING ENGINEERING B.V

Mã số thuế: 0200762559-031

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 21-12-2010

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

EEFTING ENGINEERING

Mã số thuế: 0200762559-030

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-10-2010

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

HELMERS ACCOMMODATIE EN INTERIEUR BV

Mã số thuế: 0200762559-029

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 25-10-2010

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin

MACHINE SUPPORT B.V

Mã số thuế: 0200762559-028

Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng

Ngày thành lập: 16-09-2010

Địa chỉ: Xã An hồng - Thành Phố Hải Phòng - Hải Phòng

 • Bảo mật thông tin