Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Công Ty TNHH Hoàng Kim Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900662382

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 20-03-2020

Địa chỉ: Số 09, Ấp Xóm Lớn, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Thảo Trên

Mã số thuế: 1900638439

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 19-05-2018

Địa chỉ: Ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Đảm Đạt

Mã số thuế: 1900630165

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 29-11-2017

Địa chỉ: Ấp B2, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Ngọc Trinh Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900628906

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 06-10-2017

Địa chỉ: Ấp Bà Chăng A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Dương Sử

Mã số thuế: 1900623552

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 10-04-2017

Địa chỉ: Ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Vận Tải Thắng Lợi

Mã số thuế: 1900612381

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-08-2016

Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

  • Bảo mật thông tin

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Được Lộc

Mã số thuế: 1900611109

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-07-2016

Địa chỉ: ấp Nhà Việt - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-016

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 04-02-2016

Địa chỉ: Số 103, ấp Giồng Bướm B - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Thư viện huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900562211

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 08-04-2013

Địa chỉ: ấp Nhà Việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Hội đông y huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900560944

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-02-2013

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: 1900554242

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 07-09-2012

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Phòng Dân Tộc huyện Vĩnh lợi

Mã số thuế: 1900516504

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 28-03-2012

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trung tâm Dịch vụ đô thị huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900516039

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 26-03-2012

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Công Ty TNHH 100% Vốn Đầu Tư nước ngoài Quảng Hoằng

Mã số thuế: 1900456904

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 25-04-2011

Địa chỉ: Số 188 ấp Trà Hất - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


UBND Huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900441538

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 24-08-2010

Địa chỉ: ấp Nhà Việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Cơ sở Ngân Thuận

Mã số thuế: 1900431025

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-02-2010

Địa chỉ: ấp Nhà Việc - Xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Trường Mẫu giáo Măng Non

Mã số thuế: 1900421958

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: ấp Giồng bướm A, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Hội cựu chiến binh huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900421933

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Hội nông dân huyện Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900421926

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 16-12-2009

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Phòng Lao động - Thương binh xã hội huyện

Mã số thuế: 1900414333

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 03-08-2009

Địa chỉ: ấp Nhà việc, xã Châu Thới - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu