Danh sách thông tin công ty doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Mỹ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu


Tìm kiếm doanh nghiệp

Nhập bất cứ thông tin gì về doanh nghiệp bạn muốn tìm. VD: Mã số thuế, Tên công ty, Tên giao dịch, Địa chỉ...

Danh sách Công ty, Doanh nghiệp tại "Xã Vĩnh Mỹ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu"


Bưu cục Bàu Sàn

Mã số thuế: 1900134336-014

Tỉnh/Thành phố: Bạc Liêu

Ngày thành lập: 01-10-1998

Địa chỉ: Xã Vĩnh Mỹ - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu